NLP

Är en förkortning på Neuro-lingvistisk Programmering och vi kan idag benämna det som kognitiv beteende terapi för friska.

Neuro hänvisar till ditt nervsystem, hur hjärnan tar in information via de fem sinnena och hur information filtreras, kodas, lagras och bearbetas. Dina personliga filter gör att du uppfattar omvärlden på ditt unika sätt - du formar din subjektiva verklighet.

Lingvistisk eftersom språket används för att beskriva den inkommande informationen. Språket förmedlar information till ditt nervsystem, bland annat i form av föreställningar om vad du kan och inte kan, vad som är möjligt och vad som är omöjligt.

Programmering syftar på de vanemässiga tankar och beteendemönster. Den information som når ditt nervsystem får en betydelse av språket och formas till rutinmässiga program som leder till återkommande handlingar.

De grundläggande delarna av NLP skapades i mitten av 1970-talet av Richard Bandler och lingvistikprofessorn John Grinder tillsammans med en handfull andra människor. Modellen skapades genom studier av Milton Erickson (skaparen av Erickson hypnos), Fritz Perls (medskapare av gestaltterapi), och Virginia Satir (familjesystemterapeut). NLP som kunskapsområde ligger i gränslandet mellan kognitiv beteendepsykologi, kommunikationsteori, gestaltterapi, systemteori och hypnosterapi.

Ursprungligen var NLP ett enbart psykoterapeutiskt verktyg, men idag används den inom flera områden så som utbildning i kommunikation, ledarskap och coachning. Utbildningen är upplevelsebaserad och ger verktyg för att genom kommunikation kunna påverka, utveckla och förstå både sig själv och andra bättre. NLP-utbildningens innehåll har också viss betydelse utifrån vad utbildningsledarna har för grundkompetens och var de i sin tur har utbildat sig. Mitt huvudintresse har varit behandling och jag valde därför utbildare som hade grundkompetens som psykolog/psykoterapeuter, vilket naturligtvis har präglat utilbildningsinnehållet och krav på oss elever. Antagningskraven till utbildningen var 1998 att man själv hade arbetat med samtalsbehandling i minst 3 år och även gått i egen terapi.

 

NLP:s grundantaganden

 • "Meningen med din kommunikation är den respons du får". Människor påverkas av vad du tror att du menar, inte av vad du nödvändigtvis menade.
 • "Du kan inte inte kommunicera ". Även om du väljer att inte säga något så är även detta ett budskap som kommuniceras ut.
 • "Kartan är inte terrängen du representerar, orden är inte de saker du beskriver, symboler är inte den sak de representerar". Vi ritar kartor, men vi måste vara uppmärksamma på vad som händer runtomkring oss i stället för att klaga på att saker inte är som "de borde vara".
 • "Det finns inga misslyckanden, bara feedback". Istället för att se något som ett misslyckande och bli arga, ledsna eller deprimerade av detta så kan vi i stället välja att ta lärdom av vad som har hänt.
 • "Äkta förståelse kommer endast med erfarenhet". Oavsett hur mycket du läser om det, pratar om det och ser andra göra det på film, så kan du inte skapa dig en förståelse för det innan du själv har gjort det.

 

NLP är en modell som grundar sig på studier efter frågeställningarna:

 • Vad är det som gör att vissa hålla sig mer friska än andra?
 • Vad är det som gör att vissa ledare har bättre framgång än andra?
 • Vad är det de världsberömda psykoterapeuterna gör/gjorde när de hjälpt med sin terapi?

 

Grundarbetsmodellerna är:

 • Målsättning/visioner
 • Vår historia
 • Nytt agerande
 • Signalsystem/mental hälsa
 • Förstå dig själv och andra bättre.

 

"Tänk vad skulle ske

om du fick uppleva det

du drömt om så länge?"