Samtalsterapi/psykoterapi

Att välja att gå i samtalsterapi

Är ett aktivt sätt att ta sina funderingar på allvar och samtidigt få hjälp och stöd med sina svårigheter. Det kan många gånger vara ett alternativ för att förhindra långvarig medicinering.Terapeutens roll är att lyssna, ställa frågor kanske från en annan vinkel än vad du är van vid. Ge träning i nya sätt att hantera svåra situationer och vägleda till nya strategier både i tankar, värderingar och beteenden. Målsättningen är att vägleda dig till dina egna svar och lösningar som är meningsfulla för dig.

Hur välja rätt terapeut?

Du vänder dig till mig som ett privat alternativ istället för vårdcentral, företagshälsovård eller familjerådgivning. Om du är osäker på om det är psykiatrin du skall vända dig till så är du alltid komma på ett första samtal och jag gör en bedömning vart du hör hemma. Jag vill också tillägga att det är viktigt att du tycker om och känner trygghet med din terapeut.Terapeutens personlighet och erfarenhet är nog så avgörande för framgång i terapin.

Hur arbetar jag?

Min arbetsmodell är inriktad på hur du har det idag och hur du önskar ha det i framtiden. Jag använder mig av flera psykoterapeutiska modeller så som gestalt terapi, familjesystem terapi, ACT, kognitiv terapi, hypnosterapi och även den psykodynamiska processen.

Vid vårt första samtal har vi en dialog vad du tror att du behöver och jag ger dig feedback på vad jag tror att jag kan göra för dig. Att gå hos mig innebär ett samarbete mellan dig och mig och en aktivitet hos oss båda.

När du sedan fortsätter terapin kan innehållet vara bearbetande samtal och träning på att uttrycka dina känslor och tankar. Vi tittar nämare på hur ditt sociala nätverk ser ut och påverkar dig och även din historia. Ibland gör vi praktiska upplevelsebaserade övningar för att hitta sätt som fungerar för dig och hemuppgifter ges till de som vill. Jag använder också modeller för att få kontakt på ett djupare mentalt plan genom hypnosterapi. Alla behandlingsmodeller är i samförstånd med dig som kund och att du känner förtroende och trygghet hos mig som behandlare.

Jobbigt - spännande, kanske till och med befriande att slippa gå ensam på livets väg.

 

Hur många gånger behöver jag gå?

Antalet besök hos mig kan variera mellan 5-10 samtal, men de flesta går under en mycket längre period. Det är helt beroende på ditt behov av behandling, stöd och guidning.

De finns också de som bara kommer 1-2 tillfällen för enbart rådgivning.

Samtalstiden är 60 min per tillfälle.Tätheten mellan samtalen brukar vara var med 14:e dagars intervaller och vid svårare kris kan behovet var en gång i veckan. Och vid en längre kontakt så kan det utmynna till en gång i månaden.