Familjerådgivning - parterapi

Tveksamheten kan ibland komma, om man skall fortsätta tillsammans med sin livskamrat eller inte. Att ge stöd till varandra, visa respekt, vara omtänksam, en god lyssnare och samtidigt tänka på sina egna behov är några exempel på förväntningar i en relation.

Vardagens händelser gör att man ständigt utsätts för prövningar och det är inte alltid så lätt att klara av att hålla kvar en god kommunikation. Känner du att er relation inte längre är bra och att ni sitter fast i låsta mönster, då kan ni behöva göra något åt det och be om hjälp.

 

Jag är till för dig när:  

 • Det är svårt att förstå, lyssna och prata
 • Känslorna har förändrats
 • Någon av er har träffat en annan
 • En förändring sker i familjen
 • Ni funderar på att separera
 • Det är svårt efter en separation
 • Ni vill utvecklas tillsammans

I parsamtal får var och en presentera sin syn på situationen och jag hjälper er att tydliggöra vad det finns för önskemål. Ni får möjlighet att tillsammans sätta upp mål och delmål och hitta vägar dit.

Det kan också vara givande att komma på enskilda samtal för att lära sig att möta sin partner i förståelse och kommunikation. Att få en bättre insikt hur du själv agerar och hur du kan bidra med en förändring.  

Jag kan ge er hemuppgifter för att du skall få träna och få erfarenheter på egen hand. Vi kan också göra praktiska övningar under samtalets gång, som ger möjlighet till konkret vägledning vad som kan fungerar för just er. Min målsättning är att du skall få hjälp att upptäcka egna modeller för att hitta rätt väg till utveckling och bli öppen för att du har egna förmågor och lita på dem.

 

Samtal kan ge möjlighet till att:

 • Tydliggöra vad som är svårigheterna
 • Tydliggöra hur du och din partner vill ha det
 • Förstå och respektera dig själv och varandra
 • Hitta redskap till förändring och utveckling

Att be om hjälp gällande en relation oavsett om det är din livskamrat eller tidigare relation kan ge en bättre utgångspunkt för att lösa konflikter, fatta genomtänkta beslut och välja nya förhållningssätt i framtiden.