Hypnosterapi

Hypnosterapi är ett samlingsnamn för olika hypnosmetoder och man använder det runt om i världen för såväl fysisk som psykologiska symtom inom olika professioner. Listan är lång vad man kan påverka med hjälp av hypnos.

I min behandling som samtalsterapeut med psykoterapeutisk inriktning använder jag hypnosterapi på flera olika sätt. Vid det löpande samtalet har jag bland annat fokus på vad den undermedvetna intentionen är i ditt agerande som du vill ha hjälp med. Jag använder det som ett hjälpmedel vid bearbetning av svåra upplevelser som påverkar ditt liv. Mental träning på en djupare mental nivå för att styra dig själv in i ett hälsosamt tillstånd som skapar inre stabilitet och stryka. 

Hypnos och trance brukar ofta missuppfattas som lite mystiskt.Sanningen är den att trance är ett vardagligt fenomen som du säkert redan har erfarenhet av utan att tänka på det.Trance uppstår spontant som en reaktion på något monotont intryck, det kan vara ljud, syn eller känsel. För den som har suttit i ett rum med hög ventilation eller en dator som surrat, vet kanske hur lätt det är att förlora koncentrationen och börja känna sig dåsig. Hjärnan blir uttråkad och trött och man ”försvinner” in i sig själv eller dagdrömmer. Man noterar vad som pågår runt omkring men orkar inte riktigt engagera sig, men om något alarmerande händer så är man ögonblickligen alert. En del tror att man ska förlora kontrollen över sig själv, men man får tvärtom en högre grad av kontroll.

Självhypnos är när man lär sig styra sig in i ett tillstånd, som betyder att man blir absorberad och koncentrerad inuti sig själv i stället för att ha sin uppmärksamhet utanför sig själv. Meditation, yoga, mental träning, massage är andra exempel på aktiviteter som framkallar liknande tillstånd.

Vid rätt användning och av rätt person så är min erfarenhet att hypnosterapi är ett mycket värdefull metod för att skapa en verksam och bestående positiv förändring. 

 

 

 

Varför och hur fungerar hypnos?

Riktigt hur eller varför det fungerar vet ingen med säkerhet. Det finns olika teorier, men ingen som är helt övertygande. Man vet att en person i trance har specifika hjärnvågor och att blodflödet i hjärnan förändras. Man tror att man påverkar autonoma nervsystemet som påverkar kroppens alla inre organ. Kropp - själ sambandet är komplicerat och hjärnan likaså. Man kan anta att kroppen har otroliga förmågor till självläkning om den får chansen!