Arvoden/betalningsvillkor

  • Enskilda samtal 865 kr/tim
  • Är du under 25 år 825 kr/tim.
  • Parsamtal 900 kr/tim
  • Uppdrag där företag anlitar mig 1100kr/tim
  • Telegonrådgivning 425 kr/halvtimma och arvode beräknas på varje påbörjad kvart.
  • Skype samtal är 800 kr/tim
  • Samtliga priser är inkl moms och betalas kontant eller via swish

För att kunna hålla nere arvodet per timma, ge så god service som möjligt till fasta kunderna, samt utrymme till en första tid till nya hjälpbehövande finns minimalt utrymme till att ändra den tid som man bokat. 

Avboka tid skall ske senast kvällen innan en hel vardag innan avtalad tid. Exempelvis senast måndag kväll om du behöver boka om tid på onsdag. Kortare tid eller uteblivet besök debiteras med viss del arvode. 

 

"Det är därför önskvärt att hålla den tid vi avsatt med hänsyn till en fungerande verksamhet och andras behov av tider. Bokningsintervallerna ligger som regel med två veckors framförhållning och om du ändra en tid med kort varsel så kan den som regel inte bokas in av någon annan." 

Tackar på förhand för att du respekterar detta.