Arvoden/betalningsvillkor

 

  • Enskilda och parsamtal 1000 kr och samtalen är 60 min/tillfälle
  • För Digitala samtal och telefonrådgivning se separat flik
  • Är du under 25 år är 975kr
  • Samtliga arvoden är inkl moms.

När vi bokar ett första samtal och sedan kommer överrens om hur vi skall fortsätta vårt samarbete, så skapar jag utrymme i min verksamhet så att du kan få tider som i regel är var 14:e dag. Om du ändrar din tid påverkas behandlingsprocessen och även en fungerande verksamhet eftersom din tid i regel inte kan erbjudas till någon annan (tider blir då stående tomma). Du kan också få vänta 2 veckor innan du kan erbjudas en ny tid.

Om du trots allt behöver avboka tid, skall det ske senast 24 tim innan avtalad tid. Återbud med kortare varsel oavsett skäl och uteblivet besök behöver jag tyvärr debitera med arvode.

Tackar på förhand för att du respekterar detta.