Arvoden/betalningsvillkor

  • Enskilda samtal 850 kr/tim
  • Är du under 25 år 800 kr/tim.
  • Parsamtal 850 kr/tim
  • Telegonrådgivning 425 kr/halvtimma och arvode beräknas på varje påbörjad kvart.
  • Skype samtal är 800 kr/tim
  • Samtliga priser är inkl moms och betalas kontant eller via swish

För att kunna hålla nere arvodet per timma, ge så god service som möjligt till fasta kunderna, samt utrymme till en första tid för nya kunder har jag satt upp följande betalningsvillkor.

Om du behöver ändra/avboka din tid så är det minst kvällen innan en hel vardag innan bokad tid. Exempelvis senast måndag kväll om du behöver boka om tid på onsdag. Kortare tid eller uteblivet besök debiteras med fullt arvode. 

 

"Det är därför önskvärt att hålla den tid vi avsatt med hänsyn till en fungerande verksamhet och andras behov av tider. Bokningsintervallerna ligger som regel med två veckors framförhållning och om du ändra en tid med kort varsel så kan den som regel inte bokas in av någon annan." 

Tackar på förhand för att du respekterar detta.