Utbrändhet

Att gå i väggen eller som vi också säger är att vi blir känslomässigt utmattade blir mer och mer nämnbart i vårt samhälle. Jag vill här nedan beskriva några exempel på vad som kan utlösa tillståndet. Vad händer i denna process och vad jag kan hjälpa dig med för att du skall må bättre? Informationen är hämtad från kunders erfarenheter, litteratur och läkare.

 

Vad händer när man bli utmattad?

För att hålla dig frisk är det bra att ha kontakt med ditt inre signalsystem så som känslorna glädje, ilska, sorg, sårbarhet mm. Det är viktigt för att du skall kunna avgöra om du gör bra val och sätta gränser för vad som är ohälsosamt för dig. När du blir utmattad försämras dess signaler och kanske nästan helt uteblir. Konsekvenserna blir att du har svårt för att göra en bedömning vad som är bra eller mindre bra för dig. Denna process pågår som regel under en längre tid innan du börjar känna dig kroniskt utmattad. Det bränner mer och mer så att säga och man märker kanske inte alltid av det, utan det är omgivningen som behöver reagera.

  • Vid långvarig känslomässig stress tvingas vi att stänga av en del känslor/signaler för att klara svåra situationer.
  • När du utsätts för detta, förändrar du som regel tankestrategier och beteende och en del säger " jag känner inte igen mig själv längre". 
  • Andra förändringar kan vara minnesförluster och koncentrationssvårigheter.
  • Du kan också bli överkänslig för yttre stimuli så som ljud, att hastigt ändra fokus, att delta socialt med flera personer i en grupp mm.
  • Du kan också bli mycket trött när du behöver koncentrera dig under en längre tid.
  • Du förstår inte heller varför du inte blir pigg igen efter att du vilat dig, vilket är en obehaglig upplevelse.

Vi skall också vara klara över att emotionell stress under en längre tid kan ge hjärnskador och återställs inte automatiskt genom bara vila. Det innebär en aktiv rehabilitering och en omvärdering av vad som är viktigt för dig. Du behöver även vara klar över att du troligen aldrig blir "den samma " som du varit tidigare, utan behöver tänka dig för hur du lever och vad din sårbarhet ligger. Din tidigare livsstil kanske inte heller var bra för dig på sikt, utan jag skulle vilja säga "att gå i väggen" är för de flesta en gåva för att få ett rikare liv. Det handlar om att hitta balansen mellan att ge och fylla på med lika mycket energi - att hitta bättre balans och sätta gränser utan att andra tar skada.

 

 

 

Det kan vara att du:

  • Har varit inblandad i konflikter på arbetet
  • Haft en dålig familjerelation under längre tid
  • Varit med om för mycket tråkigheter som du inte har kunnat påverka
  • Det har varit för stora krav och förväntningar mot vad dina förmågor varit

Vad kan jag bidra med?

Jag ger samtalsterapi/stödsamtal och vi sätter tillsammans upp rehabiliteringsmål och delmål. Därefter arbetar vi med vad som hindrar dig att komma vidare och vad du behöver träna på för att läka och få kontakt med dina resurser. Det är en lång tid av stress innan man går i "väggen" och att hitta balans igen och en bra livskvalitet behövs tid och tålamod.