Livskris

Att komma i en livskris är svårt för alla och det kan vara avlastande att få prata med någon utomstående om sina tankar och känslor och framförallt någon som har uppdraget att lyssna.

Något som kan utlösa en livskris:

  • en anhörig avlider
  • otrohet
  • sjukdom
  • förlorat arbetet
  • ekonomiska svårigheter
  • nyinflyttad
  • far illa på mitt arbete

Sammanfattningsvis så är det helt enkelt en stor förändrig i ditt liv som är svår att hantera och bearbeta känslomässigt. De flesta upplever att de får svårigheter att hantera vardagen, då känslorna står så nära och man blir sårbar. En känsla av att tappar det fotfäste som man brukar ha. Om man klarar av att bearbeta sina känslor i en kris på en bra sätt, så ger det som regel en bättre styrka att hantera andra svårigheter som inträffar framöver i livet.