Om mig

Jag har drivit min verksamhet i över 20 år varav 16 år här i Falköping. Jag kommer inte ifrån den här trakten, vilket är uppskattat av många som önskar anonymitet i liten stad som Falköping. Jag arbetar också helt oberoende av andra samarbetspartner. Däremot hänvisar både företag och från vården att söka hjälp hos mig som privatpersoner.

Min sammanlagda erfarenhet av behandlings- och förändringsarbete har nu blivit 37 år och min inriktning och målsättning har alltid varit att fokusera på individens behov och egna resurser som kan utvecklas. Innehållet i min versamheten är samtalsterapi/psykoterapi, parterapi, stödsamtal och rådgivning. Områderna är självkänsla, krisbearbetning, känslomässig utmattning, nedstämdhet, beteendeförändring, ångest, oro, sorg, parterapi mm.

Mina utbildningar är legitimerad socionom (1982) och därefter flera års vidareutbildningar i olika psykoterapeutiska modeller i Sverige, Norge och Danmark. Längre utbildningar i gestaltterapi och master practioner i NLP (neuro-lingvistik programmering). KBT för bla professor Sten Rönnberg (grundaren av KBT i Sverige), ACT, meditation och hypnosterapi. Även internutbildning och handledning i familjesystemteori och psykodynamisk förhållnings sätt i många år som anställd. Har också periodvis haft handledning i bla hypnosterapi som egen företagare. Är medlem i sfKBT och följer nya rön inom området.

"Vill nämna att det under de senaste 5 åren varit diskussioner om krav på  leg psykoterapeut som innebär att man gått tex en steg 2 utbildning i KBT. Jag har inte valt att investera i den vidareutbildningen som skulle ge mig titeln leg psykoterapeut, då jag i flera avseenden har högre kompetense för behandling än utb kan ge. Det skulle alltså inte tillföra mig speciellt mycket, då utbildningen är begränsad till en behandlingsmodell. Jag vänder mig till friska människor som fått svårigheter en period i sitt liv, och där krävs empati, livserfarenhet och flexibilitet för att vara till hjälp. Leg psykoterapeut har en kompetense för psykiskt sjuka med olika psykiatriska diagnoser som krävs inom psykiatrin idag." 

I anställningsform har jag arbetat inom flera områden: socialtjänst barn- och familjebehandling, kommunal familjerådgivning, behandlingshem för missbruk, psykiatrin och varit ansvarig för projekt i psykosocial rehabilitering på vårdcentral. Samtliga anställningar har varit behandlingsinriktade.