Företagare

 

Ensam företagare

Att vara ensam företagare är som regel en utsatt situation, då man ofta inte har några arbetskamrater att prata om svårigheter, tankar, visioner, glädjeämnen mm. I den här situationen är det stärkande att ha en utomstående samtalspartner för att utvecklas och blomstra i sin verksamhet. Det kan vara bra att få spetsa till och formulera sina mål och hur du skall komma dit. Det kan också vara så att företaget expanderat med anställda och helt plötsligt har du fått en ny yrkesroll. Att vara arbetsgivare ställer krav på högre social kompetens, ökat ansvar och andra färdigheter än tidigare. I din roll som egen företagare får man heller inte glömma värdet av stödet från sin eventuella livskamrat som kan ge en mental trygghet och balans. 

 

Vad kan jag bidra med?

  • Målutveckling på ett djupare mentalt plan
  • Stöd i förändrad yrkesidentitet/ledarskap
  • Utveckla färdigheter i kommunikation med leverantörer/kunder/personal
  • Samtalsstöd vi långvarig känslomässig belastning (se flik "utbrändhet") 
  • Handledning vid personalfrågor av social karaktär
  • Stöd till enskild personal vid exempelvis stress, relationer på arbete, familj mm

 

 

 

 

 

I den här delen av verksamheten använder jag mig av NLP-modellen som är en av världens mest växande psykologiska modeller för att nå framgång. Hur gör de framgångsrika när de får den feedback på resultat som de önskar? Ja, det är bla något som har studerats och skapats modeller kring inom NLP:n.